Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Python

Stránka pokytující návody a tutoriály, týkající se programovacího jazyka Python.

Knihy a učební texty

Předpokládáme samostatné čtení a domácí přípravu. Jako hlavní učební materiál doporučujeme [Wentworth2012]. Pro ty, kterým se Python zalíbí, a my doufáme, že vás bude hodně, lze doporučit dobře dostupnou knihu [Summerfield2010] či [Pilgrim-DIP3-preklad]. V našich přednáškách začneme hned s jednoduchými objekty, nepůjdeme lineárně podle učebnice.

Pro Python existuje mnoho on-line dostupných materiálů a také řada knih. Python tutorial, české stránky. Předpokládáme, že zkušení programátoři sami najdou Python literaturu, která jim bude nejvíce vyhovovat. Po začátečníky máme několik doporučení.

 • Python for Software Design, How to think like a computer scientist, [Downey2009]. Velmi zajímavá a netradiční kniha, velmi čitelná. Dobré čtení pro hlavně pro ty, co nemají s programováním zkušenosti. Ale může být osvěžující i pro rutinní programátory. Je k dispozici i volně ke stažení. Její český on-line překlad, [Kubias2008], odpovídá starší verzi knihy. Aktualizovaná verze tohoto textu s ohledem na Pyton3 je [Wentworth2012].
 • Python 3 - výukový kurs, [Summerfield2010], standardní učebnice. Obsahuje určitě více než budeme potřebovat pro tento předmět.
 • Ponořme se do Pythonu 3, [Pilgrim-DIP3-preklad]. Kniha-učebnice psaná méně tradičním stylem. Pro někoho může být čitelnější, zajímavější než tradiční, ba skoro suchopárná [Summerfield2010]. Výhodou je volně dostupné pdf. Originál textu je také ke stažení.
 • Python Style Guide. Jak pojmenovávat moduly, proměnné, třídy a funkce, jak psát komentáře, atd.
 • Python debugger dobrý úvod do Python debuggingu pro úplné začátečníky.

Interaktivní webové kurzy, videotutoriály

Instalace Pythonu

Pokud používáte Linux, Python bude již asi nainstalován. Pokud ne, instalujte pomocí svého manažera SW (např. Synaptic). Python bude s největší pravděpodobností přípraven v MacOSX (je založen na BSD). Spusťte si terminál a napište which python. V případě MS Windows téměř s jistotou přípraven nebude. Budete muset instalovat, což by mělo proběhnout bez problémů.

V některých distribucích bude jako výchozí nastavena verze 2.6.x či 2.7.x. Zkontrolujete tak, že spustíte python z příkazové řádky. Příklad:

[58] python 
Python 2.6.6 (r266:84292, Feb 15 2011, 15:55:02) 
[GCC 4.4.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
Z interaktivní režimu vyskočíte Ctrl-d, či napsáním exit(). Nainstalujte verzi 3.x, nejlépe 3.4.x. S největší pravděpodobností vám bude stačit libovolná 3.x verze, ale 3.5 a novější mohou obsahovat něco, co verze 3.4 používaná např. systémem BRUTE neumí.

Python 2 vs 3

Po dobrých zkušenostech v minulých letech, vycházíme z novější verze 3.x, konkrétně 3.6.x. Verze 3 není s verzí 2 kompatibilní. Nicméně mnoho nových vlastností bylo importováno zpět do verze 2.7.x která je poslední vývojovou větví verze 2.

Verze 3 má mnoho výhod, jedinou nevýhodou je (zatím) nedostupnost některých knihoven. Jelikož je ovšem verze 3 na světě již několik let, mnoho knihoven portováno bylo.

IDE vs. jednoduché spouštění

Názory na vhodnost použití integrovaného vývojového prostředí (IDE-Integrated development environment) při výuce programování se liší. Já (Tomáš Svoboda) patřím spíše k odpůrcům, i když rozhodně respektuji sílu vhodného IDE pro pokročilé programátory. Pro vývoj v Pythonu máte mnoho možností, dovolím si nastínit alespoň několik z nich, seřazené podle stoupající komplexity prostředí (kromě PSPad editoru vše multiplatformní možnosti)

 1. použít váš oblíbený editor vim, emacs, gedit/Notepad či PSPad a program spouštět v příkazovém okně (shellu). Tato možnost bude asi přirozená pro uživatele GNU/Linuxu či OSX, které mají komfortní terminály.
 2. pokud chcete použít IDE, doporučujeme PyCharm (Community Edition). Je multiplatformní a zkušenosti z let minulých ukazují, že začátečníkům i pokročilým vyhovuje (testováno na lidech). Nově je k dispozici i verze PyCharm EDU přímo dělaná pro programátorské začátečníky (IDE je oproštěno od pokročilých funkcí a navíc obsahuje tutoriály).
 3. použít jednoduché prostředí IDLE, které je součástí standardní instalace Pythonu. Více také IDLE (některé situace relevantní pro RPH).
 4. použít IDE Atom http://atom.io (návod)
 5. použít IDE Eclipse s balíkem PyDev.
 6. použít IDE Visual Studio Code
 7. doinstalovat Python podporu do Netbeans, návod pro Netbeans 7.0. Někomu může vyhovovat silná orientace na projekt. Ale přenositelnost projektu mezi počítači či OS není zdaleka přímočará. Netbeans plugin pro Python není oficiálním produktem firmy Oracle, je vyvíjen komunitou a jeho budoucnost je nejistá. Máte-li někdo přesnější informace, rádi se je dozvíme.

Kromě 2 posledních možností by všechny alternativy měly fungovat v učebnách 402 a 405. V A4B99RPH bude podporováno prostředí PyCharm. Ačkoli je pravděpodobné, že vám budou cvičící schopni poradit i s jinými prostředími, s úplnou exotikou to může být obtížnější. Při odevzdávání bude kód testován nástroji na IDE nezávislými.

Lokální návody

 • MS Windows návody, nastavení pro vývoj a běh Python programů v prosředí OS MS Windows.
 • Práce se soubory, krátký úvod do Python práce se souborovým systémem.
 • Často pokládáné otázky, problémy na které vaši kolegové čsto naráží. Průběžně doplňujeme, na základě diskusí s vámi, či na základě dotazů na diskusním fóru předmětu.
courses/b4b33rph/tutorialy/python/start.txt · Last modified: 2018/10/05 08:46 by xposik