Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Termíny odevzdání zjistíte v Upload Systému.

Po shromáždění všech hráčů-agentů budou hráči hrát proti sobě tři turnaje systémem každý z každým. Posléze budou hráči budou seřazeni podle svých zisků. Vítězí ten hráč, který nashromáždí nejvíce bodů.

Hodnocený výkon min max poznámka
03_pd_hrac
Schopnost hrát hru/turnaj. 2 6 Akceptujeme i nejjednoduššího hráče bez inteligence. Pokud hráč hraje, získá 2 body. Toto je také nutná podmínka pro to, aby se hráč mohl zúčastnit turnajů. Je to v podstatě kontrola funkčnosti. 0-4 body přidělí cvičící ručně na základě úrovně kódu. Hodnotí se čitelnost, srozumitelnost komentářů, elegance, nápaditost. Triviální bezchybný hráč je za 2 body, další +2 body za každý nápad navíc.
04_pd_tur
Hráč s pamětí. 0 7 Hráč umí pracovat s historií her a měnit strategii podle potřeby. Hodnotí se úroveň kódu nahraného pro turnaj. Může se stát, že zajímavý kód prohraje s jednoduššími strategiemi. Ocenění úrovně kódu tedy částečně změkčuje tvrdost strojního hodnocení. 0-2 bodů za analýzu historie, 0-2 bodů za sofistikovanost analýzy Payoff matice, 0-3 za čitelnost a eleganci kódu
Pořadí v základním žebříčku pro turnaj, kdy je payoff matice známa dopředu. 1 4 Pořadí rozdělíme na čtvrtiny, 1-2-3-4, tzn. i nejjednodušší hráč získá alespoň jeden bod.
Pořadí v žebříčku pro turnaj, kdy se payoff matice předá hráči až těsně před hrou. Programátor už tedy nemá šanci nastavit strategii ručně. 1 4 Je to vlastně jakási prémie k výše uvedeným bodům. 1-2-3-4.
Pořadí v žebříčku pro turnaj, kdy se payoff matice předá hráči až těsně před hrou. Programátor už tedy nemá šanci nastavit strategii ručně. V tomto případě bude payoff matice hodně zvláštní, hodně odlišná od toho, co bylo v testovací matici. 1 4 Je to vlastně jakási prémie k výše uvedeným bodům. 1-2-3-4.

Celkem tedy maximálně 25 a minimálně 5 bodů.

courses/b4b33rph/cviceni/veznovo_dilema/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)