Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

IDLE

IDLE je minimalistické vývojové prostředí pro Python, které je součástí standardní knihovny Pythonu.

IDLE poznámky

Python Po instalaci Pythonu máte v nabídce start dva spouštěcí soubory: IDLE (Python GUI) a Python(command line). IDLE (Integrated DeveLopment Environment) je pythonovský editor integrovaný přímo pythonu. Jeho výhodou je barevná syntaxe kódu pro lepší přehled a také automatické odsazování textu. Pro psaní scriptu použijte File - New Window (nebo ctrl+N).

Toto prostředí má ve verzi pro MS Windows má (po default instalaci) nepříjemnou vlastnost, že pokud je spuštěno v kontextu k souboru s koncovkou py, spustí se s parametrem -n (run IDLE without a subprocess). Poté nelze restartovat Python shell bez zavření celého Shell okna. K tématu viz také diskuse 1 či diskuse 2. Pokud v tomto případě provedete spuštění programu pomocí F5, pak mohou zůstat v paměti některé staré moduly a hrozí nebezpečí zmatení. Robustní řešení je nejprve zabít Python shell pomocí Ctrl-d a pak teprve spusti nový program.

Pokud otevřete IDLE pomocí klasické cesty přes nabídku Start, či zástupce na ploše problém nenastává.

courses/b4b33rph/tutorialy/python/idle.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)