Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Spam filtr: úvod

Před první přednáškou (cvičením) o spam filtru se zamyslete a zkuste si sami odpovědět na následující otázky:

  • Co je podle vás spam? Jak byste jej definovali?
  • Je definice spamu pro všechny lidi stejná? Označili by všichni lidé za spam ty samé emaily? Kdyby stejnému člověku přišla stejná sada emailů v současnosti a za pět let, označil by za spamy stejné emaily?
  • Co je podle vás spam filtr? Jaké má vstupy a jaké má výstupy?
  • Jaké jsou rysy spamu? Podle čeho se může filtr rozhodovat, zda je email korektní nebo spam?
  • Bude jeden a tentýž spam filter vyhovovat všem lidem? Co musí spam filtr umět, aby si udržel svou efektivitu v průběhu času? Co musí umět, aby byl efektivní pro různé lidi?
  • Může se spam filtr dopustit nějakých chyb? Jakých? Kdy je jeden filtr lepší než druhý? Budou pro vás všechny chyby stejně špatné, nebo se jedněch chyb budete obávat více než jiných?
courses/b4b33rph/cviceni/spam/uvod.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)