Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Spam filter - krok 1

Budeme vytvářet funkci, která bude umět načíst údaje ze souborů !truth.txt nebo !prediction.txt do datové struktury typu dictionary.

Příprava

 1. Práce s datovou strukturou dictionary (viz [Pilgrim2009], kapitola 2.7, nebo [Wentworth2012], kapitola 20)
  • Zopakovat: vytvoření prázdného slovníku, přidání páru klíč-hodnota, zjištění hodnoty pro klíč
  • Vyzkoušejte si procházení položek slovníku pomocí metody items():
   eng_to_cz = {'cat': 'kocka', 'dog': 'pes', 'house': 'dum' }
   for eng, cz in eng_to_cz.items():
     print(eng, ',', cz)
 2. Zopakujte si použití sekce
  if __name__ == "__main__":
  (viz [Pilgrim2009], kapitola 1.10).
 3. Práce se soubory (viz [Pilgrim2009], kapitola 11, nebo [Wentworth2012], kapitola 13 - Ale pozor! Zde autoři zapomínají specifikovat kódování souboru!)
  • Otevření a uzavření textového souboru
  • Použití příkazu with
  • Čtení ze souboru (po řádcích)
  • Načtení celého obsahu souboru do 1 řetězce
 4. Metoda split() řetězcových proměnných (viz dokumentace k str.split())

Načtení klasifikace ze souboru

Úkol:

 • V modulu utils.py vytvořte funkci read_classification_from_file pro načtení klasifikace mailů z textového souboru

K čemu nám to bude:

 • Funkci read_classification_from_file budeme potřebovat při učení filtru (pokud jej budeme učit) a při hodnocení úspěšnosti filtrů.

Specifikace

Funkce read_classification_from_file (v modulu utils.py):

Vstupy: cesta k textovému souboru (v našem případě to budou typicky soubory !truth.txt a !prediction.txt)
Výstupy: dictionary obsahující pro každý název souboru identifikátor SPAM nebo OK

Funkce načte textový soubor, v němž jsou na řádku vždy 2 řetězce oddělené mezerou,

email01.txt OK
email02.msg OK
email03.txt SPAM
email1234.txt OK
...
a vytvoří z něj datovou strukturu dictionary (na pořadí jednotlivých “řádků” v následujícím výpisu nezáleží):
{'email1234.txt': 'OK', 'email03.txt': 'SPAM', 'email02.msg': 'OK', 'email01.txt': 'OK'}

Bude-li soubor prázdný, funkce vrátí prázdný slovník.

Zápis klasifikace do souboru

Tip: pravděpodobně se vám bude hodit i inverzní funkce, tedy funkce pro zápis klasifikace uložené ve slovníku do souboru na disku. Toto v tuto chvíli ponecháváme jako dobrovolný DÚ.

courses/b4b33rph/cviceni/spam/krok1.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)