Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

FAQ

drpython problémy

drpython nespolupracuje dobře s diakritikou. Pokud soubor se zdrojovým kódem je v adresáři s diakritikou, nelze pracovat.

Implicitní pracovní adresář lze změnit operativně pomocí: Spustit drpython.py s parametrem “ –preferencesbasepath=.” (Vytvořit zástupce → kontextové menu → Vlastnosti → záložka Zástupce → Cíl a přidat parametr).
(za návod děkuji kolegovi Ondruškovi)

Jak spouštět Python pod Windows?

Po instalaci Pythonu máte v nabídce start dva spouštěcí soubory: IDLE (Python GUI) a Python(command line). IDLE (Integrated DeveLopment Environment) je pythonovský editor integrovaný přímo pythonu. Jeho výhodou je barevná syntaxe kódu pro lepší přehled a také automatické odsazování textu. Pro psaní scriptu použijte File - New Window (nebo ctrl+N). Python command line je klasiská černá obrazovka příkazového řádku.

IDLE tutorial

Kromě IDLE existuje mnoho jiných editorů.

Podrobnější informace o prácí s Pythonem v prostředí MS Windows.

Pythonovské okno se ihned zavře.

Po běžném spuštění scriptu (souboru s koncovkou py) se pythonovské okno zavře ihned po dokončení programu. Tento problém se dá vyřešit přidáním příkazu raw_input() na konec scriptu. Program proběhne a na konci čeká na vstup, stisknutím enter zavřete okno. Pokud se ale v programu vyskytne chyba příkaz raw_input bude ignorován. Řešením je nastavení tzv interaktivního režimu, kdy python po provedení sriptu čeká na další instrukce, okno tedy musíte zavřít příkazem ctrl+Z a Enter. Je nutno změnit asociaci souborů s příponou py a to přes Tento počítač ? Nástroje ? Možnosti složky ? Typy souborů ? v seznamu najděte soubory typu py ? Upřesnit ? actions:Open ? Upravit a vložit parametr -i takto: “cesta\python.exe” “-i” “%1” %*

Viz také podrobnější informace o prácí s Pythonem v prostředí MS Windows.

Python mi oznamuje chybu, jak jí mám najít?

K hledání chyb slouži debugger. Ten v podstatě umožňuje procházet programem krok po kroku a najít případné chyby. Většina editorů má své vestavěné debuggery, další možností je použít modul pdb. V jednodušších případech vám může pomoci obyčejné vypisování proměnných na standardní výstup pomocí print.

Jednoduchý úvod do Python debuggeru, pro začátečníky.

Python debugging techniques, Python debugging tips, Python debuggers

courses/b4b33rph/tutorialy/python/faq.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)