Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Bodové hodnocení

Stejně jako v celém předmětu RPH se cení především vaše snaha. S ní se nemusíte bát, že byste kvůli této úloze předmět neukončili. Úlohu budeme považovat za splněnou, pokud vyhoví kritériím, která jsou nastavena značně volně.

Rozpis hodnocení úlohy Spam filtr:

Hodnocený výkon min max poznámka
sp_eval Termín odevzdání najdete v Upload systému!!!
compute_quality_for_corpus 0 5 Funkce funguje správně (ano/ne).
sp_filt Termín odevzdání najdete v Upload systému!!!
Filtr běží 4 4 Aplikujeme-li spam filtr na sadu dat, filtr poskytne predikce, nespadne, … Touto částí oceníme vaši schopnost zapsat v Pythonu jakýkoli (alespoň primitivní) spam filtr
Filtr není triviální 0 2 Ocenění snahy o vytvoření alespoň trochu rozumného filtru. Nepatří sem filtry typu “vše je spam”, “vše je OK”, “rozhoduj se náhodně”. Patří sem filtry, které se např. rozhodují podle jednoduchého if-then pravidla.
Složitější filtr 0 2 Např. kombinace více pravidel, …
Filtr se umí učit 0 3 (+ plný počet bodů z předchozích kategorií hodnocení filtru) Filtr mění svůj model na základě vlastností trénovací sady dat.
Čistota kódu 0 4 Vhodná jména objektů, funkcí, proměnných, konstant. Přehlednost, čitelnost, komentáře.
Kvalita filtru 0 12 Viz níže.
Celkem 4 32

Hodnocení kvality filtru

Poslední složkou bodování je hodnocení kvality filtru. Filtr bude aplikován na 3 datové sady. Na každé z nich se určí skóre kvality filtru. Podle kvality filtru změřené na příslušné datové sadě bude následně udělen počet bodů:

q body
<0, 0.3) 0
<0.3, 0.5) 1
<0.5, 0.7) 2
<0.7, 0.9) 3
<0.9, 1> 4

Je tedy možno získat až 4 body na každé ze 3 datových sad, tedy 12 bodů celkem.

courses/b4b33rph/cviceni/spam/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)