Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Analýza a dekompozice úlohy

  • Jaké entity (“objekty”) v úloze vystupují?
  • Jaké mají vlastnosti? Co by měly umět?
  • Jaké jsou jejich vzájemné vztahy?
courses/b4b33rph/cviceni/spam/dekompozice.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)