Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Repozitáře kódů

Máte k dispozici školní gitlab, https://gitlab.fel.cvut.cz. O gitu více: wikipedie, též Scott Chacon Pro Git pdf. Používat repozitáře nutně nemusíte, nebo můžete používat vlastní řešení dle uvážení.

courses/b4b33rph/tutorialy/repositare.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)