Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

PyCharm

PyCharm je vývojové prostředí pro Python vyvíjené firmou JetBrains. Existuje ve 3 verzích:

  • EDU edition
  • Community edition
  • Professional edition

EDU edition je k dispozici zdarma a je určena pro výukoové účely. Obsahuje minimální postačující soubor funkcí, aby začínající uživatel nebyl zahlcen. Community edition je k dispozici zdarma, má méně funkcí než professional, ale pro účely tohoto předmětu je zcela dostačující. Pokud byste chtěli vyzkoušet i placenou verzi professional, můžete využít školní licenci, která dává možnost studentům a zaměstnancům ČVUT produkt využívat pro nekomerční účely. Licenci najdete na serveru http://download.cvut.cz. Po přihlášení ji najdete v nabídce pod položkami Produkty dostupné studentům > JetBrains > PyCharm.

Založení projektu v PyCharm

Používáte-li k vývoji v Pythonu prostředí PyCharm, doporučujeme vám vytvořit si pro řešení úlohy projekt. PyCharm tak bude schopen lépe analyzovat váš kód a udržovat stav vaší práce mezi jednotlivými sezeními.

Při vytváření projektu dejte pozor, abyste vybrali správnou verzi interpreteru! Na cvičeních používáme Python 3 (ideálně 3.4, ale může být i 3.2).

Tutoriály k vytváření projektů v PyCharm na stránkách JetBrains:

Stručný postup:

Spouštění skriptů v PyCharm

Existuje celá řada možností, jak skript/program spustit. Každá se hodí na něco jiného, má své výhody a nevýhody.

Spouštění v Python shellu

Spustí skript, jako byste jej řádek po řádku napsali do konzole Pythonu:

Konfigurace pro běh a ladění

Run/Debug Configurations:

Spouštění pomocí nástroje Run

Skript spustí v nové instanci Pythonu:

Spouštění testů v PyCharm

Opět existuje několik způsobů, jak testy spustit. Vyberte si ten, který vám nejvíc vyhovuje.

Spuštění testů z jednoho modulu v Python shellu

Spustí testy v jednom modulu:

Spuštění testů jednoho modulu v nástroji Test

Spustí testy v jednom modulu.

2017-11-30: Dnes jsme zjistili, že v učebně 307 v PyCharm Community tato možnost nefunguje správně. Pokud narážíte na podobné problémy, zkuste si běhovou konfiguraci nadefinovat ručně (viz následující popis). Stačí použít Target Python s názvem testovaného modulu, např. test_readClassificationFromFile. Možnost s Target Path občas nefunguje.

Spuštění všech testů v adresáři (projektu) najednou v nástroji Test

Spustí všechny testy.

courses/b4b33rph/tutorialy/python/pycharm.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)