Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Skládání proteinů: data

Vstupní data pro úlohu skládání proteinů mají jednoduchý formát, takže si jich snadno můžete vygenerovat, kolik chcete. Pokud byste se tím snad nechtěli obtěžovat, zde je soubor s téměř 200 sekvencemi, s podobnými vlastnostmi, jako budou mít skutečná testovací data.

courses/b4b33rph/cviceni/protein_folding/data.txt · Last modified: 2018/07/17 13:25 (external edit)