Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Místo a čas konání

KN:E-311, čtvrtek od 16:15, střídavě 2 a 4 hodiny týdně, viz rozpis níže.

Rozvrh

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň Úlohy/odkazy/prezentace
viz také pod tabulkou
1. 23.2. (4) Servery, konta, ukázkové úlohy a témata, cvičná odevzdání Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: Regionals 2005 - Africa/Middle East - Arab and North Africa
2. 2.3 (2) Základní: Průchody grafem
Pokročilí: Trie, suffix tree
3. 9.3. (4) Minisoutěž I Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: Regionals 2005 - North America - Rocky Mountain + Pattern Matching
4. 16.3. (2) Základní: Grafy a nejkratší cesty
Pokročilí: Binary trie, radix trie
5. 23.3. (4) Minisoutěž II Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: Regionals 2008 - Asia - Beijing
6. 30.3. (2) Základní: Dynamické programování
Pokročilí: Finite automata, Aho-Corasick
7. 6.4. (4) Minisoutěž III Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: Regionals 2003 - North America - East Central NA
8. 13.4. (2) Základní: Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel
Pokročilí: Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, Karp-Rabin
9. 20.4 (4) Minisoutěž IV Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: Regionals 2001 - Europe - Northwestern
10. 27.4. (2) Základní: Výpočetní geometrie, mřížky
Pokročilí: Segment tree, treap
11. 4.5. (4) Minisoutěž V Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: A2OJ - úlohy a výsledky
Náhradní tabulka
12. 11.5. (2) odpadá, pondělní rozvrh
13. 18.5. (4) Minisoutěž VI Základní: A2OJ - úlohy a výsledky
Pokročilí: A2OJ - úlohy a výsledky
14. 25.5. (2) Základní: Anatgonistické hry, Nim
Pokročilí: Jiné dle zájmu, dodělávky, ad lib.
CELKEM LS 2017 Průběžný stav Tabulka

Pokročilá skupina

Prezentace

Přibližně návodná ukázka struktury prezentace: Voda v rourách

Seminář 1

Ahmed Aly Online Judge

V průběhu praktických cvičení (sudé výukové týdny) svá řešení budete odevzdávat do A2 Online Judge. Prosíme, vytvořte si každý svůj vlastní účet sledováním následujícího linku: Sign Up. Vzhledem k tomu, že A2 Online Judge je pouze tzv. agregátor výsledků, musíte si vytvořit účty v příslušných judgích, které skutečně ověřují správnost vašich řešení, a to: Sphere Online Judge, UVa Online Judge a ACM-ICPC Live Archive.

Aby A2OJ věděl o odevzdaných úlohách, musíte vyplnit ve svém profilu ID, které jste si vytvořili či vám bylo přiděleno u výše uvedených judgů. Zde je shrnut postup, jak se k nim dostat:

Sphere Online Judge (SPOJ)

  1. Neuvěřitelné, ale login je vaše ID.

UVA Online Judge

  1. V hlavním menu po přihlášení ťukněte na [My Account]
  2. Ve vašem profilu na řádku _Online Judge ID:_ je Vaše UVA ID.

ACM-ICPC Online Judge

  • Postup je stejný jako u UVA Online Judge.

Test odevzdávacího systému

Po vytvoření účtů se můžete registrovat do soutěže na A2 Online Judge, klikněte na příslušný odkaz do A2OJ nahoře v tabulce.

Seminář 2: Grafové algoritmy

Dnešní cvičení bude úvod do grafových algoritmů. Nejprve nás ale čeká diskuze nad úlohami z posledního cvičení. Poté probereme základní pojmy z teorie grafů a popovídáme si o základních úlohách, které lze řešit jedním z nejverzatilnějších algoritmů (z říše grafových algoritmů), a to o prohledávání do hloubky. Ale i mnohem více…

Stěžejní algoritmy a datové struktury:

Motivační úlohy s řešeními (hlavně na příští seminář):

Seminar 4

V dnešním semináři budeme pokračovat v povídání o grafových algoritmech. Tentokrát probereme řadu algoritmů pro hledání nejkratší cesty v grafu a určení jeho minimální kostry.

Seminář 6: Dynamické programování I

Seminář 8:

Seminář 10 - Aritmetika a kombinatorika, teorie čísel

Seminar 10: Segmentove stromy (Pokrocili)

Seminář 14: Kombinatorické hry

courses/a4b36acm2/2017_ls/seminare.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)