Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

UVA Judge , ACM Contest, Codechef


Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311 na Karlově náměstí.
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno některým systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme UVA Judge , Sphere judge, Codechef , podle potřeby i další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest. Soutěž se koná na podzim, v letním semestru můžeme nabídnout náhradu ve formě letní školy nebo účasti v některé online soutěži, dokonce můžeme online soutěže organizovat sami, tuto možnost využijeme.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé je zadáno více úloh. K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. Úlohy lze řešit i samostatně doma, s nižším bodovým ziskem. Počet úloh, které účastník vyřeší prezenčně nebo doma, není nijak shora omezen.

Průběžné bodování

**průběžný stav**

Týmová práce

Pro napodobení podmínek soutěže budou některé z minisoutěží probíhat v týmech po trojicích účastníků. Tým má k dispozici jeden počítač, v rámci nácviku budeme mít neomezený přístup k internetu, pozor, v ostré soutěži tento přístup není. Pro klasifikaci se úloha vyřešená v týmu počítá každému jeho členu, jako kdyby ji vyřešil sám.

Podmínky účasti

Kapacita semináře je omezena na cca 20 osob. Pokud se přihlásí více zájemců, provedeme na začátku semestru vstupní test, podle jeho výsledků určíme definitvní účastníky. Test bude písemný, bez počítače. V nerozhodných případech budeme dávat přednost zájemcům, kteří seminář dosud nenavštěvovali.

Známky

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 1 bodu.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Seminář vedou
Marko Genyk-Berezovskyj
Tomáš Tunys


Program semináře

Pravidelně se bude střídat dvouhodinový teoretický (T) čtyřhodinový praktický (P) seminář. Na teoretickém semináři připomeneme základní metody, triky a budeme úlohy rozebírat bez povinného kódování. Většinou využijeme úlohy z minulých soutěží. Na programovacím semináři bude prezenčně probíhat minisoutěž, zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.
Plán semináře je spíše orientační, počítáme s tím, že se bude přizpůsobovat námětům a úlohám, se kterými příjdou účastníci.

Rozvrh

T 14.2. Vstupní testík, upřesnění programu semináře, seznámení s online vyhodnocovacími systémy
P 21.2.
T 28.2. Dynamické programování
P 7.3.
T 14.3. Hladové algoritmy
P 21.3.
T 28.3. Úlohy z nejrůznějších oblastí I - Krátké povídání o intervalových stromech.
P 4.4.
T 11.4. Průchody grafem
P 18.4.
T 25.4. Geometrie
P 2.5. Odpadá kvůli májovému rozvrhu
T 9.5. Úlohy z nejrůznějších oblastí II
P 6.5.
courses/a4b36acm2/2013_ls/main.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)