Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 5 (18.10.) Prohledávání grafu

Příklady k rozmyšlení
51 Začněme obyčejným BFS 572 - Oil Deposits

52 BFS v pohyblivém prostředí 11624 - Fire!

53 BFS obstará dvoubarevnost 11331 - The Joys of Farming

54 Dijkstra je také BFS 11573 - Ocean Currents

55 Artikulace s pomocí Tarjana 315 - Network

56 Sice do šířky, ale víckrát 10047 - The Monocycle

courses/a4b36acm2/2012_zs/seminar_5_1810.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)