Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Program semináře

Seminář Datum
(hodiny)
Náplň Úlohy/odkazy
1. 25.9. (2) Konto, odevzdání cvičné úlohy
2. 2.10. (4) Minisoutěž Regionals 2000: North America - Mid-Central USA
Regionals 2006 :: North America - Greater NY
Úlohy pro zkušenější jsou pod tabulkou
3. 9.10. (2) Prezentují Úloha
1. Vyskočil, Marek: 3418 - Shuffle'm Up
2. Hubáček, Pichl: 3498 - Push Button Lock
3. Vavřinec, Šerých: 3571 - Visible Lattice Points
Výklad: Řešitelova infrastruktura, znalostní cihly. CS 97SI: Introduction to Competitive Programming Contests
4. 16.10. (4) Minisoutěž Regionals 2006: North America - Mid-Central USA
Regionals 2008: Asia - Beijing
5. 23.10. (2) Prezentují Úloha
1. Hořeňovský 3598 - Frugal Search
2. Horák, Váňa Skip List - Výklad
3. Muzika, Briedoň
Výklad: DP, elementy
6. 30.10. (4) Minisoutěž Úlohy pro tuto minisoutěž jsou pod tabulkou.
7. 6.11. (2) Prezentují Úloha
1. …
2. …
3. …
Výklad: DP, pokračování
8. 13.11. (4) Minisoutěž Regionals 2008 - North America - Pacific Northwest
Regionals 2007 - North America - Pacific Northwest
9. 20.11 (2) Prezentují Úloha
1. Muzika, Briedoň 4068 - Rubik's Cube(R)
2. MB 3995 - Pebbles
3. …
Výklad:
10. 27.11. (4) Minisoutěž Úlohy pro tuto minisoutěž jsou pod hned tabulkou.
11. 4.12 (2) Prezentují Úloha
1. …
2. …
3. …
Výklad: Geometrické nezbytnosti a ukázky
12. 11.12 (4) Minisoutěž Úlohy pro tuto minisoutěž jsou pod hned tabulkou.
13. 18.11. (2) Prezentují Úloha
1. …
2. …
3. …
Výklad: Něco z her
14. nebude —-
CELKEM ZS 2014 Průběžný stav Tabulka

Geometrické úlohy na minisoutěž 11.12.2014

Geometrické úlohy na minisoutěž 27.11.2014

Zadání jsou pro jednoduchost řazena v klesajícím pořadí podle délky textu zadání.

Náhradní úlohy 16.10.2014

Sphere Online Judge

Úlohy pro zkušenější 1.

První Motivační Přednáška

Pěkná motivační úloha na úvod: Kings on the Chessboard
Řešení: kings_bruteforce.c, kings_dp.c, kings_graphs.c

Výběr úloh pro otestování odevzdávacího systému:

  1. Pro bojácné:
  2. Pro mírně statečnější:
  3. Pro drakobijce:

3. Minisoutěž v Programování

V aktuální soutěži Vás čeká výběr úloh z dynamické programování. Úlohy tentokrát budete řešit pro odevzdávací systémy SPOJ a UVA.

DP on Trees:

DP on Sequences:

DP on Arrays:

Tiling Grids DP:


Přednáškové materiály

Základní a přifařené maličkosti a dovednosti – Je užitečné být familiární s většinou témat:

A. mathematics
B. data-structures
C. dynamic-programming
D. basic-graph-algorithms
E. shortest-path-algorithms
F. computational-geometry (Stačí konvexní obálka a zametací přímka)
G. combinatorial-games (Jako zajímavost na konci semestru)

Dynamické programování

Některé referenční implementace
Stanford ACM team

Přibližně návodná ukázka struktury prezentace: Voda v rourách
dp


Okruhy pro domácí úlohy

Vyberte si libovolnou úlohu z některého okruhu, a řešte.

1. Regionals 2006 - Asia - Beijing
2. Regionals 2006 :: Asia - Dhaka

Postupně okruhy podle potřeby přibydou…

courses/a4b36acm2/2014_zs/seminare.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)