Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Anyone can make the simple complicated.
Creativity is making the complicated simple.


Charles Mingus


Organizace a zápočet

Seminář probíhá každý čtvrtek v 16:15-17:45/19:30 v E-311 E205 na Karlově náměstí.
Klasifikovanou součástí jsou samostatné domácí programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, které musí být akceptovány systémem UVA Online Judge .

Minisoutěže

V semestru je 6 minisoutěží v každé je zadáno více úloh. K zápočtu je nutno vyřešit celkem 6 úloh prezenčně v minisoutěži, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic, musí ztrátu dohnat jindy nebo si na ni dopředu předvídavě napracovat. Závěrečné známkování je dáno počtem prezenčně vyřešených úloh a lze si dále vypomoci domácí přípravou (viz níže).

 D: 6  --  9
 C: 10 -- 12  
 B: 13 -- 15
 A: 16  a více

Ve výběrovém semináři prozatím s klasifikací E nepočítáme.

Domácí příprava

Úlohy zadávané v minisoutěži nebo i mimo ní lze řešit doma samostatně. Každé tři doma vyřešené úlohy mají pro potřebu zápočtu váhu jedné prezenčně vyřešené úlohy. Doma vyřešených n úloh má tedy váhu (n div 3) prezenčních úloh, přičemž operace div představuje celočíselné dělení. Zůstává stále v platnosti, že je nutno prezenčně vyřešit alespoň 6 úloh.

Seminář vedou
Jakub Černý
Marko Genyk-Berezovskyj


Program semináře

I jednoduchá témata mají své kouzlo, leckdy jsem velmi překvapen, jak složité problémy lze elegantně vyřešit velmi jednoduchou metodou.

Pravidelně se bude střídat teoretický a praktický seminář. Na teoretickém semináři si vysvětlíme základní metody, triky a budeme řešit úlohy na papíře. Na programovacím semináři bude čistě programovací soutěž, zkusíte řešit zajímavé úlohy, které vedou na aplikaci teorie z předchozího semináře.

T Jakub 16.2. rozcvičky (zajímavé a hravé úložky, základní triky)
P Marko 23.2. rozcvičky (velmi jednoduché úlohy na seznámení se s judgem)
T Marko 1.3. rekurze, backtracking
P Marko 8.3. Programovací minisoutěž již naplno
T Marko 15.3. grafy I - reprezentace grafu, průchody grafu
P Jakub 22.3.
T Jakub 29.3. grafy II - aplikace průchodu do hloubky (topologické třídění, komponenty 2-souvislosti, …)
P Jakub 5.4.
T Jakub 12.4. dynamické programování
P Marko 19.4.
T Marko 26.4. geometrie - základy a ukázkové úlohy z jednotlivých metod
P Jakub 3.5.
T Jakub 10.5. perly (výběr těch nejhezčích úloh s velmi krátkým a efektivním řešením) – bude konec semestru, tak bombónek
P Marko 17.5.
courses/a4b36acm2/2012_ls/main.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)