Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Grafy: Přehledy, opakování, pseuodokódy

Základem grafových algoritmů je BFS/DFS
Z BFS/DFS se odvíjí topologické uspořádání a Dijkstrův algoritmus
Úloha nejkratších cest se řešívá také pomocí Floyd-Warshallova nebo Bellman-Fordova algoritmu
Maximální tok v síti v případě Ford-Fulkersonova algoritmu je jen opakovanou aplikací BFS/DFS a použijeme jej take pro nalezení maximálního párování
Téměř samovysvětlující kód pro maximální tok
Stable Marriages
Maďarský algoritmus

Popis je tady.
Pomohou příklady:
Ukázka 1, ukázka 2.

Úlohy pro seminář 14.11. 2013

courses/a4b36acm2/2013_zs/seminar_08.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)