Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úlohy berte zejména z minulého semináře, navíc jsme si řekli udělali Princip inkluze a exkluze

Inclusion-Exclusion principle

Popis je zde
Zopakujte si Vennovy diagramy

Úložky navazující a na doma

Hodnocení za jednu doma 3 body, za dve 5 b., za tři 6 b., Za čtyři 7 b., za pět 8 b.

http://www.spoj.com/problems/NGM2/

The Lottery

http://www.spoj.com/problems/SQFREE/

Cheerleaders

Coin Changing Again

courses/a4b36acm2/2013_zs/seminar_11.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)