Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 1 (16.2.)

Organizace
1. Rozdělění do úrovní podle zájmů a skupin, vyučující si rozdělení zaznamená a s PeO druhý den provede zápis posluchačů do patřičných úrovní.

2. Posluchači si zřídí konto na Uva Online Judge a vyzkouší odevzdat cvičné řešení úlohy 10071 : Back to High School Physics

Téma
Úvodní přehled témat semináře, jednoduché intuitivní postupy při řešení konkrétních úloh, nezbytnost alespoň jednoduchého výpočtu.

zadání příkladů řešených na semináři

Příklady k rozmyšlení

Hledání Nessie v jezeře zde.

Alice bloudí po šachovnici zde.

Zrychluj a zpomaluj co nejchytřeji zde.

Počet křižovatek v regionu Káemen zde.

Délka ulice souvisí s číslem domu zde .

Přehršel krabic zde.

Pro ty, kdo by se nudili:
Dvě dámy se ohrožují zde.

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_1_162.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)