Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 9

Dynamické programování

Na semináři jsme si na hravých rozcvičkách procvičili základy dynamického programování. Dále jsme řešili příklady na dynamické programování (prošli jsme úlohy na první stránce).

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_9_124.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)