Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 12

Trocha (výpočetní) geometrie II.

Úlohy k řešení

Základní rozcvička s vektory.
378 - Intersecting Lines

Středoškolská geometrie:

Základní úložky:

Něco pro koumáky:

Pro případná pozdější cvičení, na 12. semináři ještě neřešte!:

Průnik přímky s každou hranou nebo všechny body na jedné straně přímky?
191 - Intersection

Snadno poznáme, jestli bod leží uvnitř kružnice.
478 - Points in Figures: Rectangles, Circles, Triangles

Opište kružnici trojúhelníku, opravdu, nic víc.
190 - Circle Through Three Points

Kolinearita více bodů s trochou řazení na výstupu.
184 - Laser Lines

Vnitřní body trojúhelníků ještě jednou.
361 - Cops and Robbers

Troufněte si na tečnu ke kružnici.
313 - Intervals

Klasický konvexní obal.
218 - Moth Eradication

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_c_35.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)