Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 10 (22.11.) Dynamické Programování, minisoutěž

(a_hexadecimálně == 10_decimálně)

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha ze všech uvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.


Soutěžní úlohy
a1 11790 - Murcia's Skyline

a2 11654 - Arithmetic Subsequence

a3 11552 - Fewest Flops

a4 11782 - Optimal Cut

a5 11586 - Train Tracks

a6 11432 - Busy Programmer


Něco navíc

a7 11555 - Aspen Avenue

a8 11680 - Dragster

courses/a4b36acm2/2012_zs/seminar_a_2211.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)