Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 6

Dnešním tématem jsou jednoduché grafové algoritmy. První 3 úlohy vedou na přímočaré jednoduché grafové algoritmy. Další 3 úlohy jsou o něco rafinovanější - vyžadují trochu přemýšlení, co že je tím grafem.

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_6_223.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)