Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Soutěžní úlohy 1.7.2012.

Témátka 30.6.2012.

Základní datové struktury:

Zásobník/Stack

Fronta

Priority Queue

Hash mapy

Vlastní datové struktury:

Union-find

Minimální kostra (a prioritní fronta)

Stringy: AdHoc

Dynamicke programovani

Suffix array

Vyhledavaci automat

courses/a4b36acm2/2012_ls/letni_skola.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)