Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 3 (1.3.)

Komentáře k soutěžním úlohám z minula

Všechny úlohy jsou řešitelné v konstantním čase, pokaždé je nutno najít odpovídající vztah, jímž se vypočte řešení.
Nezbytně nutné je sčítat aritmetické posloupnosti, případně posloupnosti obsahující vyšší mocniny, vztahy lze v tréninkovém režimu vygooglit nebo mít na taháku v telefonu apod, lze je i snadno odvozovat, když nic jiného nezbývá… Součet aritmetické posloupnosti doporučujeme znát zpaměti vždy.

Něco k rekurzi

Stavíme nízkou stěnu z cihel, důležitá posloupnost z ní vykukuje zde .

Další posloupnost se skrývá mezi pravidelnými binárními stromy, které vyrostly nad závorkovými výrazy zde.

Stromy lze také všelijak očíslovat zde.

Zamotaně rekurentně se tvářící situace lze ovšem někdy snadno obejít např. soustavou rovnic zde.

Stupnice a etudy

Když zbyde čas, budeme generovat všechny kombinace, variace, permutace s opakovaním i bez něj.

courses/a4b36acm2/2012_ls/seminar_3_13.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)