Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Pokračují témata a úlohy ze semináře 2.

Pokračují témata a úlohy ze semináře 2, lze řešit libovolnou úlohu z minulého nebo tohoto semináře.

Rozehřívací úlohy:

  1. Máme dáno kladné číslo N, dvojice hráčů se střídá v následujících tazích - od čísla N můžou odečíst jeho libovolný vlastní dělitel. Prohrává ten, který nemá co odečíst.
  2. Podobná hra jako výše, lze ale odečítat pouze libovolné prvočíslo včetně 1.
  3. Máme dáno dlouhé (souvislé) slovo, hráči mohou vymazat libovolný podřetězec, který je slovem z daného slovníku (tím se slovo rozpadne na dvě nezávislá). Prohrává ten, který nemá co vymazat.

Další hry:
http://uva.onlinejudge.org/external/118/11818.html
http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=16&page=show_problem&problem=1345
http://uva.onlinejudge.org/external/101/10111.html : A game graph has at most 2^12 nodes.
10368 - Euclid's Game How many input cases?
847 - A Multiplication Game

Něco o Fibonaci Nim-u:
http://www.fq.math.ca/Scanned/1-4/whinihan.pdf
Ukázka: pdf a ppt

Úložka s přechodem do DP
http://uva.onlinejudge.org/external/108/10891.html

courses/a4b36acm2/2013_zs/seminar_03.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)