Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 6 (25.10.) procházení grafu, minisoutěž

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha ze všech uvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.


Soutěžní úlohy
61. Bludiště s minimem zdí Basic wall maze (záložní odkaz)

62. Určete, kde chybí letiště Airport Setup (záložní odkaz)

63. Uvažte kartézský součin časové osy a pochodové osy Avoiding Jungle in the Dark (záložní odkaz)

64. Stavů v bludišti může být více, ale jen několikrát víceRound and Round Maze (záložní odkaz)

65. Klasický parkovací problém Traffic! (záložní odkaz)

66. Velikost řetězové reakce Dominos 2 (záložní odkaz)


Něco navíc a ani ne o moc těžší

67. Rozsévejte kuličky pravidelně Marbles on a tree (záložní odkaz)

68. Tok peněz za omezených okolností Money Matters (záložní odkaz)

courses/a4b36acm2/2012_zs/seminar_6_2510.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)