Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Dynamické programování

Přehledy a ukázky
V Programátorských kuchařkách z MFF UK (kuchařky) je dobře popsáno DP: html výklad I , html výklad II, přibližně shrnuto v pdf.
Ve “světové” literatuře:
S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, and U.V. Vazirani: Algorithms, Mcgraw-Hill Higher Education, 2006, link, pdf. , Kap. 6 s DP : kap. 6
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link, DP je v Kap. 15.
I naše ukázky: Dynamické programování


Pro nenasytné :)

courses/a4b36acm2/2013_zs/seminar_04.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)