Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

CSS II

Úvod

Základní layout

  1. box model: Viditelně oddělte od sebe elementy nav, article, footer, header pomoci box model prvků (padding, border, margin).
  2. float, clear: Vložte do úryvku mnohem více vygenerovaného textu (lorem ipsum). Stáhněte si libovolný obrázek, vložte ho do úryvku, vyzkoušejte si na něm různé způsoby obtékání obrázku textem.
  3. position: Zkuste si různé nastavení pozice obrázku v úryvku (static, relative, absolute, fixed)
  4. display: Označte pár po sobě jdoucích slov v úryvku tagem span. Zvýrazněte v něm barvu textu a zkuste si různé způsoby jeho zobrazení v rámci textu (none, inline, block, inline-block)

Pokročilý layout

  1. Flexbox: Do tagu header přidejte button s nápisem “Login”, zařiďte aby byl úplně vpravo. Zároveň zařiďte aby stávající tagy img a h1 byli úplně vlevo a vedle sebe. Challenge - zkuste vyřešit bez použití flexboxu (float, clear, position, atd.).
  2. Responzivita: Zařiďte, aby se tagy nav a article zobrazovali dynamicky vedle sebe na desktopu, anebo pod sebou na smartphonu (@media)
  3. Tisk: Vytvořte a nalinkujte nový soubor CSS stylu, který se aplikuje jen při tisku stránky <link media=…>

Odkazy

courses/b6b39zwa/tutorials/05/start.txt · Last modified: 2021/10/18 12:25 by dzuremar