Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

12. Cvičení - Řešení

Řešení ke stažení: ZIP

Řešení je velmi jednoduché - část je již obsažena ve cvičení, zbytek jsou jen následující dva soubory:

CartInstanceTestCase.php

<?php
/**
 * Test case tykajici se vytvareni/ziskavani instance nakupniho
 * kose - singletona
 */
class CartInstanceTestCase extends UnitTestCase {
 
	/**
	 * Metoda testuje, zda je mozne ziskat instanci SerializableCart
	 */
	function testGetSerializableCart() {
		$cart = SerializableCart::getACart();
		// test, zda vznikla spravna instance
		$this->assertIsA($cart, 'SerializableCart');
		// test na singletona
		$this->assertReference($cart, SerializableCart::getACart());
		$this->dump($cart);
	}
 
	/**
	 * Metoda testuje, zda je mozne ziskat instanci OrdinaryCart
	 */
	function testGetOrdinaryCart() {
		$this->expectError();
		// POZOR, tohle skonci vyjimkou - OrdinaryCart ma spatne implementovanou metodu getACart!
		$cart = OrdinaryCart::getACart();
		// test, zda vznikla spravna instance
		$this->assertIsA($cart, 'OrdinaryCart');
		// test na singletona
		$this->assertReference($cart, SerializableCart::getACart());
	} 
}
?>

CartContentsTestCase.php

<?php
 
class ItemsTestCase extends UnitTestCase {
 
	private $cart;
	private $items;
 
	// inicializace prostredi
	function setUp() {
		$this->cart = SerializableCart::getACart();
		// mock objekt pro knihu
		Mock::generate('Book');
		$this->book = new MockBook();
		$this->book->setReturnValue('getId', 1);
		// mock objekt pro vzducholod
		Mock::generate('Zeppelin');
		$this->zeppelin = new MockZeppelin();
		$this->zeppelin->setReturnValue('getId', 2);
		// mock objekt pro naradi
		Mock::generate('Tool');
		$this->tool = new MockTool();
		$this->tool->setReturnValue('getId', 3);
	}
 
	// uklid prostredi
	function tearDown() {
		$this->book = null;
		$this->zeppelin = null;
		$this->cart = null;
	}
 
	function testAddToCart() {
		$this->cart->addToCart($this->book, 10);
		$this->cart->addToCart($this->zeppelin, 55);
		$this->cart->addToCart($this->zeppelin, 45);
		$this->cart->addToCart($this->book, 90);
		$this->dump($this->cart);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->book), 100);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->zeppelin), 100);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->tool), 0);
	}
 
	function testRemoveFromCart() {
		$this->cart->removeFromCart($this->book, 30);
		$this->cart->removeFromCart($this->zeppelin, 55);
		$this->cart->removeFromCart($this->book, 20);
		$this->cart->removeFromCart($this->tool, 1000);
		$this->dump($this->cart);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->book), 50);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->zeppelin), 45);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->tool), 0);
	}
 
	function testMovingItemsBackAndForth() {
		$this->cart->addToCart($this->book, 10);
		$this->cart->removeFromCart($this->book, 30);
		$this->cart->removeFromCart($this->zeppelin, 55);
		$this->cart->addToCart($this->tool, 1000);
		$this->cart->removeFromCart($this->tool, 1000);
		$this->cart->addToCart($this->zeppelin, 55);
		$this->cart->addToCart($this->zeppelin, 45);
		$this->cart->removeFromCart($this->book, 20);
		$this->cart->addToCart($this->book, 90);
		$this->dump($this->cart);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->book), 100);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->zeppelin), 100);
		$this->assertEqual($this->cart->getItemQty($this->tool), 0);
	}	
}
?>

courses/b6b39zwa/tutorials/solutions/12/start.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)