Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Řešení

Rozšiřte příklad vypis_aktualniho_data tak, že definujete proměnnou $datum, do které přiřadíte řetězec ve tvaru den.mesic.rok (např. 12.6.2008). Předpokládejme, že oddělovačem je znak “.”

 1. naplňte proměnné $den, $mesic, $rok odpovídajícími hodnotami z řetězce
 2. vytvořte novou proměnnou $timestamp, která bude obsahovat unix timestamp odpovídající danému datu
 3. do XHTML vypište datum určené pomocí unix timestamp ve formátu : den. mesic. rok je den_v_tydnu (např. 12.6.2008 je čtvrtek)

<?php
$datum = "2.10.2008";
 
$pole_datum = explode(".",$datum);
 
$den = $pole_datum[0];
$mesic = $pole_datum[1];
$rok = $pole_datum[2];
 
$timestamp = mktime(0, 0, 0, $mesic, $den, $rok);
 
$den_v_tydnu = date("N",$timestamp);
 
$ceske_dny = array(
	1=>"pondělí",
	"úterý",
	"středa",
	"čtvrtek",
	"pátek",
	"sobota",
	"neděle"
);
 
$jmeno_dne = $ceske_dny[$den_v_tydnu];
 
 
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <title>Cvičení 2</title>
  </head>
  <body>
    <div>Dnešní datum je: <?php echo date("d.m.Y"); ?></div>
		<div><?php echo $datum." je ".$jmeno_dne; ?></div>
  </body>
</html>

courses/b6b39zwa/tutorials/solutions/04/datum-2.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)