Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Dobrovolná aktivita

  • Kvíz na posledním cvičení. Studenti budou mít možnost získat bonusové body formou soutěže na konci semestru.
  • Po dohodě se cvičícím vypracování rešerše na vybrané téma.
  • Po dohodě se cvičícím vypracování extra úloh.
  • Po dohodě se cvičícím implementace extra funkcionality v sem. práci.

Pokud se aktivita týká vlastností sem. práce, je nutné ji popsat v rámci formálního zadání sem. práce.

courses/b6b39zwa/classification/dobrovolna_aktivita.txt · Last modified: 2021/09/10 17:32 by xklima