Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jazyk HTML

HTML 5

 • vyrobte minimalní validní HTML5 dokument
 • zopakujte hlavní syntaktické prvky: text, značky, atributy a jejich hodnoty, entity
 • navrhněte strukturu dokumentu, který odpovídá nákresu na https://www.w3schools.com/html/html_layout.asp (pouze HTML)
 • zkontrolujte validnost www.w3.org
 • přidejte obrázek, tabulku, odstavce, nadpisy, odkazy, …

HTML5 pokračování

 • tato část cvičení se věnuje věcem specifickým pro HTML5. Cílem je upravit vaši stránku, tak aby co nejvíce využívala HTML5 značky:
  • header,
  • footer,
  • nav,
  • section,
  • article,
  • aside,
  • figure,
  • figcaption
 • opět stránku zkontrolujte ve validátoru.

Odkazy

courses/b6b39zwa/tutorials/02/start.txt · Last modified: 2021/09/22 09:54 by zaraondr