Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Semestrální práce

Zadaní

 • Zadání si volí studenti sami, důležité je, aby vytvořená semestrální práce splňovala níže uvedená kritéria.
 • Pro začátečníky jsme připravili jako inspiraci vzorové zadání. Zadání je však myšleno jako ukázka, rozhodně nechceme, aby všichni studenti měli právě toto zadání.
 • Zadání se vyplňuje do formuláře: https://forms.gle/WmDEPbtH5KGaSz6EA
 • Zadání musí být schváleno cvičícím do 3. výukového týdne včetně.

Poznámka pro studenty:

Pokud jste v tvorbě dynamického webu začátečník a s PHP nemáte žádné zkušenosti, zvolte si jednoduché zadání podle vzoru. Je lepší, když funkcionalita vaší práce bude omezená, důležité je, aby práce splňovala stanovená kritéria a vy jste ji byli schopni napsat dobře a při tom se naučit základní principy tvorby webových aplikací.

Semestrální práce v průběhu semestru

 • 1. cvičení - kritéria hodnocení práce
 • nejpozději do 3. cvičení student vloží zadání práce do formuláře
  • musí umožnit realizovat všechny povinné body
 • nejpozději do 3. cvičení schválené zadání, tj. potvrzené vyučujícím
  • postup schvalování určuje vyučující
 • V 9. týdnu bude zkontrolován průběh práce na sem. úloze. Součástí kontroly bude i kontrola textu zadání.
 • odevzdání práce

Požadavky na semestrální práci

Zásadní požadavky

 • Student musí prokázat, že práci udělal sám!
 • Práce musí fungovat v plném rozsahu. Pokud pokročilý student odevzdává jen některou podčást většího celku, musí toto být jasně řečeno již v zadání práce.
 • Serverová strana aplikace musí být v PHP
 • Kód musí být dokumentován
 • Nelze používat žádný kód třetí strany (knihovny, frameworky)

Při nesplnění těchto požadavků nelze práci odevzdat.

Kritéria hodnocení

Hodnocení

 • Maximum: 60 bodů
 • Minimum na odevzdání: 35 bodů

Odevzdávání semestrální práce

Semestrální práce se odevzdává do začátku zkouškového období, tj. do 15. 1. 2023 (včetně).

Forma odevzdání

Vyplněním formuláře (jeho URL cvičící pošle e-mailem)

Práce musí být umístěna na veřejně přístupném serveru wa.toad.cz. Nezapomeňte, že součástí práce je i dokumentace a volitelně automaticky generovaná dokumentace.

Pozdní odevzdání semestrální práce

Práce se odevzdává v zápočtovém týdnu nebo dříve. Studenti, kteří chtějí jít na předtermín, tak mohou učinit a jejich celková známka bude doplněna až poté, co odevzdají sem. úlohu. Pozdější odevzdání práce nebude možné malusové body za pozdní odevzdání nejsou od roku 2021/22 zavedeny! Prosíme studenty, aby si hlídali termíny a případné problémy včas konzultovali se svým cvičícím.

Cvičící jsou otevřeni i předčasnému odevzdání práce, což vřele doporučujeme.

courses/b6b39zwa/classification/semestralka.txt · Last modified: 2023/01/14 01:57 by mudrama1