Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B6B39ZWA - Základy webových aplikací

Na tomto místě budeme postupně pridávat a aktualizovat studijní materiály jak pro přednášky, tak pro cvičení. Protože nás letos trápí situace kolem pandemie, začneme s distanční výukou a uvidíme, jak se situaze vyvine. Distanční výuka bude využívat MS Teams.

Předmět se skládá z přednášky 1x týdně, cvičení také 1x týdně, vypracování samostatné práce každým studentem a z napsání testu. Formu odevzdání práce a napsání testu budeme ještě společně ladit podle situace. Pokud by byla distanční výuka zrušena, uděláme testy prezenční, pokud ne, vymyslíme nějaký náhradní způsob.

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Aktuality

  • Byl vyhlášen předtermín na 6.1.2021 od 13:00. Zkoušet se bude přes MS Teams. Přihlašute se pomocí KOSu. Další termíny budou následovat. Hodně štěstí!
  • Přednášky budou dostupné přes MS Teams na této adrese: MS Teams. Všichni studenti mají přídělenou školní adresu ve tvaru jmeno@fel.cvut.cz a měli by k ní znát i heslo. Pod těmito přihlašovacími údaji jsou dostupné i MS Teams.
  • Přednáška je dostupná pod kanálem Přednáška
  • Zdeněk Vlach Cvičení
  • Ondřej Žára Cvičení
  • Formulář na zadávání témat semestrálek (všichni cvičíčí): https://forms.gle/mGc3fBT2KEQk451b9

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
courses/b6b39zwa/start.txt · Last modified: 2020/12/22 12:57 by xklima