Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

CSS

Úvod

Selektory

  1. Změňte barvu a velikost písma h1 tagu (+ různé způsoby uvedení hodnoty barvy)
  2. Změňte font všech a tagů ve footer tagu (+ zařiďte, aby se navštíveným odkazům neměnila barva)
  3. Změňte barvu pozadí a velikost prvního písmene v úryvku
  4. Změňte číslovaní odkazů v submenu na písmena a, b, c, …
  5. Změňte velikost úvodního obrázku pri najetí myši (hover)

Třídy

  1. Vytvořte třídu autor a využijte ji ke změně stylu jména autora
  2. Vytvořte třídu citace a copyright a využijte ji ke změně stylu obsahu footer

Odkazy

courses/b6b39zwa/tutorials/04/start.txt · Last modified: 2022/10/18 14:28 by zaraondr