Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Udržení stavu aplikace (sezení)

Úloha 1

Uvažte tři rozdílné, a přesto podobné scénáře:

  1. stránka má dvě barevné varianty; po změně je nutné si nový stav nějak pamatovat, aby barva přetrvala i do nové návštěvy
  2. jazyková mutace: užival zvolí jazyk, od té doby vidí stránky v tom jazyce
  3. stránka, která ukazuje, kolikrát ji uživatel navštívil

V těchto scénářích nelze stav držet na serverové straně, neboť je specifický pro každého uživatele, resp. pro každý prohlížeč. Stav proto můžeme uložit do cookies. Vyberte si jeden ze scénářů a naimplementujte jej.


PHP
  1. setcookie()
  2. globalní proměnná _COOKIE


Úloha 2

Promyslete dále, zda-li můžeme tento koncept rozšířit i na informaci o tom, zda-li je uživatel přihlášený.


PHP
  1. globální proměnná _SESSION
  2. session_start()

Upravte úlohu naimplementovanou pomocí cookies tak, aby data ukládala do session.

courses/b6b39zwa/tutorials/10/start.txt · Last modified: 2021/12/01 08:42 by zaraondr