Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Práce se soubory, serializační formáty

Přednáška práce se soubory
Autentizace přednáška [PDF]

Příklad autentizace pomocí session zip . TODO pro pečlivého studenta: dodělejte spojení s DB.

Příklad autentizace pomocí session bez OOP zip

courses/b6b39zwa/lectures/10/start.txt · Last modified: 2019/09/22 18:13 by xklima