Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B6B39ZWA a BD6B39ZWA - Základy webových aplikací

Toto jsou stránky předmětu ZWA a jeho derivátu pro kombinované studium.

Rozdíly mezi denní a kombinovanou formou jsou mininální a vyplývají z absence prezenční formy cvičení.

Studenti kombinované formy si projdou všechna cvičení určená pro denní studenty sami v rámci domácí přípravy!

Náplň semestrální úlohy bude shodná pro obě formy studia, požadavky na splnění podmínek zápočtu taktéž, kromě podmínky napsání testu v rámci semestru pro kombinované studium.

Zkouška bude pro obě formy stejná a vypisovaná bude ve stejný termín.

Aktuality

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
courses/b6b39zwa/start.txt · Last modified: 2020/01/13 15:18 by hurtapet