Warning
This page is located in archive.

B6B39ZWA - Základy webových aplikací

Na tomto místě budeme postupně přidávat a aktualizovat studijní materiály jak pro přednášky, tak pro cvičení.

Předmět se skládá z přednášky 1x týdně, cvičení také 1x týdně, vypracování samostatné práce každým studentem a z napsání testů.

Hlavní cíl předmětu je naučit každého, kdo ho absolvuje, programovat dynamický web a to jak jeho klientskou část (HTML, CSS, JavaScript), tak jeho serverovou část (PHP, architektura). Chceme, aby každý prokázal porozumění základním vlastnostem webových aplikací. Proto nepovolujeme používání žádných frameworků či knihoven, které zastiňují základní vlastnosti a problémy webových aplikací, které musíme řešit.

Naše doporučení je, abyste nezanedbali práci na semestrálce a začali na ní pracovat hned od začátku semestru. Proto chceme, abyste si vymysleli zadání, na kterém budete samostatně pracovat a které na konci semestru odevzdáte. Zadání a práce na semestrálce bude v semestru průběžně kontrolována.

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!!

Literatura

Aktuality

  • Byl vyhlášen předtermín na pátek 12.1.2024. Tento termín zkoušky je výjimečný tím, že pro připuštění ke zkoušce není ještě vyžadován zápočet. POZOR, neznamená to, že zápočet nepotřebujete k uzavření předmětu - opak je pravdou. Pokud v okamžiku zkoušky uspějete a zápočet ještě nebudete mít, vyčkáme do jeho získání a teprve poté získáte výslednou známku. Pokud byste zápočet nezískali, nebude zkouška uznána.
  • Kapacita zkoušky je 60 lidí. Nedokážeme vyzkoušet více, než tento počet. Pokud nejste na zkoušku zapsáni v KOSu, nechoďte, nestihneme vás vyzkoušet.
courses/b6b39zwa/start.txt · Last modified: 2024/01/08 14:50 by xklima