Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Anotace

Absolvent předmětu bude schopen navrhnout, realizovat a spravovat klientskou i serverovou část webové aplikace. Základní prostředky: PHP, JavaScript, HTML, CSS.

Z důvodu souběhu předmětu s výukou relačních databází není povinné používat databázi, přestože ta k webovým aplikacím také patří. Její použití ale nezakazujeme.

courses/b6b39zwa/annotation/start.txt · Last modified: 2021/09/19 15:02 by xklima