Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Test na cvičení

  • Forma testu: papírový test, bez literatury.
  • Obsah testu: klientská část webové aplikace
  • Délka testu: 15 min.
  • Rozsah otázek: látka probraná na přednáškách, látka probraná na cvičení a dodávaná pro domácí samostudium.
courses/b6b39zwa/classification/test_na_cviceni.txt · Last modified: 2021/09/19 15:11 by xklima