Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Soubory

První experimenty

  1. Vyrobte stránku s globálním počítadlem. Nápověda: file_put_contents, file_get_contents.
  2. Seznamte se s textovým formátem JSON
  3. Vyrobte stránku s formulářem pro uložení poznámky (titulek a text) a stránku s vypisem poznámek. Nápověda: json_decode, json_encode, uniqid.
    • pozor: ve funkci json_decode musíme jako druhý parametr zadat true. Proč?

Knihovna

Vyrobte v PHP knihovnu pro správu dat, například článků. Knihovna obstará práci se souborem tak, aby ten, kdo pracuje s články nemusel souborům rozumět. Veřejné API:

  1. listItems() vrátí pole existujících záznamů
  2. getItem($id) vrátí záznam dle zadaného ID
  3. addItem($text) přidá nový záznam a vrátí jeho ID
  4. deleteItem($id) smaže záznam s daným ID
  5. editItem($id, $text) upraví text daného záznamu
courses/b6b39zwa/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2021/12/08 09:06 by zaraondr