Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Table of Contents

Soubory

První experimenty

  1. Vyrobte stránku s globálním počítadlem. Nápověda: file_put_contents, file_get_contents.
  2. Seznamte se s textovým formátem JSON
  3. Vyrobte stránku s formulářem pro uložení poznámky (titulek a text) a stránku s vypisem poznámek. Nápověda: json_decode, json_encode, uniqid.
    • pozor: ve funkci json_decode musíme jako druhý parametr zadat true. Proč?

Knihovna

Vyrobte v PHP knihovnu pro správu dat, například článků. Knihovna obstará práci se souborem tak, aby ten, kdo pracuje s články nemusel souborům rozumět. Veřejné API:

  1. listItems() vrátí pole existujících záznamů
  2. getItem($id) vrátí záznam dle zadaného ID
  3. addItem($text) přidá nový záznam a vrátí jeho ID
  4. deleteItem($id) smaže záznam s daným ID
  5. editItem($id, $text) upraví text daného záznamu
courses/b6b39zwa/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2021/12/08 09:06 by zaraondr