Warning
This page is located in archive.

Práce se soubory, serializační formáty

Přednáška práce se soubory
Autentizace přednáška [PDF]

Příklad autentizace pomocí session zip . TODO pro pečlivého studenta: dodělejte spojení s DB.

Příklad autentizace pomocí session bez OOP zip

courses/b6b39zwa/lectures/10/start.txt · Last modified: 2019/09/22 18:13 by xklima