Warning
This page is located in archive.

Test na cvičení

  • Forma testu: papírový test, bez literatury.
  • Obsah testu:
    • test 1: klientská část webové aplikace
    • test 2: serverová část webové aplikace
  • Délka testu: 15 min.
  • Rozsah otázek: látka probraná na přednáškách, látka probraná na cvičení a dodávaná pro domácí samostudium.
courses/b6b39zwa/classification/test_na_cviceni.txt · Last modified: 2023/09/15 12:57 by zaraondr