Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 99 a více výborně
B 88 - 98 velmi dobře
C 77 - 87 dobře
D 66 - 76 uspokojivě
E 55 - 65 dostatečně
F méně než 55 nedostatečně

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň minimální počet ze všech uvedených aktivit.

Aktivita Body maximum Body minimum Vysvětlení
Semestrální úloha 50 30
Test na cvičení 15 8 Jeho formu budeme řešit podle aktuální pandemické situace.
Dobrovolná aktivita 10 0 závěrečný kvíz, databáze
Zápočet 75 38

Docházka na cvičení

Cvičící budou sledovat docházku na MS Teams.

Zkouška

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, obě části jsou povinné. V průběhu zkoušky není povoleno používat žádnou literaturu ani jiné pomůcky kromě pera, papíru a vlastní hlavy.

Hodnocení zkoušky

Body maximum Body minimum Vysvětlení
písemná část 25 15
ústní část 10 -10 Ústní část je povinná.
courses/b6b39zwa/classification/start.txt · Last modified: 2020/09/20 15:29 by xklima