Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Dobrovolná aktivita

  • Kvíz na posledním cvičení. Studenti budou mít možnost získat bonusové body formou soutěže na konci semestru.
  • Nadstandardní rozsah semestrální práce - například využití relační databáze (alespoň dvě tabulky). Musí být dohodnuto se cvičícím, nejlépe na začátku semestru.
courses/b6b39zwa/classification/dobrovolna_aktivita.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)