Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Anotace

Absolvent předmětu bude schopen navrhnout, realizovat a spravovat klientskou i serverovou část webové aplikace. Základní prostředky: PHP, JavaScript, HTML, CSS.

courses/b6b39zwa/annotation/start.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)