Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Učitelé

Přednášející: Ing. Martin Klíma, Ph.D., xklima@fel.cvut.cz, místnost KN 321, budova E.

Cvičící:

  • RNDr. Ondřej Žára, zaraondr@fel.cvut.cz
  • Bc. Zdeněk Vlach, vlachzd1@fel.cvut.cz
  • Ing. Martin Mudra, mudra.martin@fel.cvut.cz

Konzultační hodiny: Cvičící nabízí konzultační hodiny na základě předchozí domluvy.

courses/b6b39zwa/teacher/start.txt · Last modified: 2020/09/20 15:32 by xklima