Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Ing. Martin Klíma, Ph.D.

  • místnost: KN:E-321
  • konzultace:
    • po předchozí e-mailové nebo osobní domluvě prakticky kdykoli
courses/b6b39zwa/teacher/xklima/start.txt · Last modified: 2020/09/20 15:33 by xklima